Franciza

Multiplicarea succesului în afaceri este posibilă și are o deopotrivă un impact pozitiv asupra celui care pune la dispoziția altora metoda sa de succes, asupra celui care o folosește întocmai, cât și asupra consumatorului final. Multiplicarea reușitei comerciale este ceea ce se realizează în cadrul unei retele de franciza: idei de afaceri care au demonstrat că obțin rezultate competitive sunt transmise în vederea replicării și de către alți comercianți. Ajutorul direct și constant acordat de francizor celor care utilizează modelul său de business perfecționat în timp va elimina riscul eșecului francizaților. Clientela deja fidelă mărcii francizorului va avea acces facil la produsul ori serviciul oferit în cadrul rețelei, iar francizații alături de francizor vor forma o comunitate care va conlucra în vederea optimizării ofertei lor comerciale.

Cunoșterea regulilor de funcționare a francizei este esențială oricărui antreprenor care dorește să-și dezvolte activitatea prin construirea unei rețele de francizați. Doar o conduită responsabilă a francizorului – profesionist experimentat va conduce spre rezultatele prevăzute. Similar invers, riscul de eșec este generat de necunoașterea mecanismului de funcționare a francizei și drept urmare, o implementare eronată a regulilor care trebuie să ghideze activitatea rețelei de franciză.

„Antreprenorii români dau dovadă de curiozitate și responsabilitate, informându-se constant. Având la dispoziție instrumente facile, precum ghidul practic întitulat „Franciza, francizarea” pot înțelege și drept urmare, aplica mecanismul francizei.

Ajuns la a 2-a ediție, volumul „Franciza, francizarea” este un instrument facil, comprehensibil, despre dinamica unui contract de franciză şi etapele pe care le presupune o asemenea afacere.”

În condiţiile actuale de criză, dezvoltarea unei afaceri în franciza pare a fi o opţiune destul de sigură, întrucât riscul de eşec al afacerii este mai redus decât în cazul unui start-up obişnuit. Francizatul beneficiază de experienţa în afaceri a francizorului, având acces la know-how-ul acestuia, deci la toate informaţiile necesare, inclusiv de asistenţa francizorului pe parcursul iniţierii şi dezvoltării afacerii. Un alt avantaj al francizei este legat de notorietatea mărcii francizorului, care îi va permite beneficiarului să câştige mult mai uşor o anumită cotă de piaţă. Nu în ultimul rând, francizatul este şi va rămâne independent în desfăşurarea activităţii, ceea ce îi asigură libertatea de acţiune necesară deciziilor sale.

Contractul de franciza este un contract reglementat, având o fizionomie particulară, cu clauze specifice, care trebuie acordate legislației din domeniul concurenței, dar și intereselor de ordin general ale părților. O bună cunoștere a dispozițiilor legislative incidente, dar și ale practicii în domeniul francizei este esențială la momentul redactării contractului, care se încheie pentru o perioadă mai îndelungată, necesară recuperării investiției de către francizat.

„Risk comes from not knowing what you are doing”

Warren Buffet

Scroll to top