Activitate Editorială

Vocația trebuie să fie pivotul misiunii fiecărui profesionist. Profesioniștii dreptului sunt garanții stabilității raporturilor juridice care sunt omniprezente și drept urmare, de neevitat. Pe tărâmul cunoașterii juridice competiția trebuie înlocuită cu conlucrarea, iar informațiile, analizele și concluziile acestora transmise comunității juridice. Profesioniștii științei dreptului sunt datori a se informa, a depune eforturi constante înspre cunoașterea normelor prezentului dintr-o perspectivă completă: a trecutului, a normelor internaționale, a normelor din varii domenii, conexe sau mai îndepărtate de câmpul specific de activitate, a doctrinei juridice și a practicii judiciare. Pentru acest motiv literatura de specialitate trebuie să se situeze în centrul intereselor oricărui jurist care abordează profesia sa într-o manieră responsabilă, cu respectul datorat atât clientului, justițiabilului, cât și breslei sale profesionale.

Literatura de specialitate poate fi îmbogățită de fiecare profesionist al dreptului, cu texte mai ample sau mai concise care să se aplece asupra problemelor analizate în activitatea sa practica.

În mod particular specialistului care abordează domenii de nișă, puțin abordate în practica avocațială îi revine un rol particular, suplimentar, de a aduce cunoștințele dobândite în exercitarea profesiei sale în atenția comunității juridice și a celor direct vizați. În cazul meu aceștia sunt actanții culturali precum artiștii și colecționarii, dar și antreprenorii români care vor să își dezvolte afacerea ori să investească utilizând formula francizei.

O contribuție cu semnificație pentru comunitatea juridică o reprezintă și gestionarea proiectelor editoriale, alegerea și înmănunchierea acelor texte de specialitate care se remarcă prin calitatea argumentației, a documentării și a noutății temei abordate, toate angrenate într-un demers educațional.

Astfel este Revista Română de Drept al Afacerilor a cărei activitate editorială o gestionez, în calitate de redactor-șef, din anul 2012.

Scroll to top